KONKURS NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO przy ul. WAŁY JAGIELLOŃSKIE W GDAŃSKU

22 / 04 / 2017
data wydarzenia
28 April 2017
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
OGŁOSZENIE
o konkursie architektonicznym objętym patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże”, z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27.
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO przy ul. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 2/4, w GDAŃSKU, WOJ. POMORSKIE
 
(konkurs otwarty, dwuetapowy, studialno–realizacyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu;
 
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu Organizator powierzył Zarządowi Oddziału „Wybrzeże” Stowarzyszenia Architektów Polskich, z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27)
 
Organizator konkursu:
ELFEKO S.A.
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 20A ,
NIP 9581176804, REGON 191455086
 
Biuro konkursu:
Siedziba Oddziału „Wybrzeże” Stowarzyszenia Architektów Polskich,
80-386 Gdańsk, Targ Węglowy 27,
tel. +48 58 301-41-52, fax 48 58 301-04-53
 
Osoby upoważnione do kontaktów z Uczestnikami konkursu:
Sekretarz konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat,
 
Zastępca Sekretarza konkursu: arch. Barbara Wilemborek
 
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku wielofunkcyjnego (hotelowo–biurowego wraz z pasażem handlowo–usługowym) oraz koncepcji zagospodarowania terenu–w granicach określonych na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno-architektonicznymi Organizatorazawartymi w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.
 
Sposób uzyskania regulaminu konkursu:
Regulamin konkursu dostępny jest w formie zapisu elektronicznego, do pobrania na stronie na stronie internetowej Biura Konkursu:
 
Sposób porozumiewania się z Organizatorem:
Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu wszelką korespondencję, związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres Biura konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk,
 
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy zawarte są w Regulaminie konkursu.
Terminy konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Termin ogłoszenia konkursu 03.04.2017r.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa w dniu 28.04.2017r. o godz. 15:00
 
Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji 12.05.2017r.
Termin składania prac I etapu konkursu upływa w dniu 03.07.2017r. o godz. 15:00
Termin ogłoszenia wyników I etapu konkursu 14.07.2017r.
Termin składania prac II etapu konkursu upływa w dniu 29.09.2017r. o godz. 15:00
Ogłoszenie wyników konkursu 13.10.2017r.
 
Nagrody
I etap konkursu zakończy się zakwalifikowaniem 6 zespołów do II etapu konkursu
II etap konkursu
I NAGRODA:
50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) + zaproszenie do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego
II NAGRODA:
30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych)
III NAGRODA:
20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
WYRÓŻNIENIA:
25.000,- zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych–pula do podziału)
20/04
2017

Konferencja PLGBC - ZIELONE BUDYNKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Tegoroczna edycja Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z Zielonym Budownictwem organizowana jest pod honorowym patronatem SARP o/Szczecin. 
29/04
2017

Przystanek muzyka 2017 - Architekci po godzinach

Festiwal „Przystanek Muzyka” i Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP mają zaszczyt zaprosić na spotkanie Muzykujących Architektów – “ PRZESŁUCHANIE “, które odbędzie się w Łodzi w dniu 24.06.2017 r.