KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYNKU W TRZEBIATOWIE

12 / 10 / 2022

Zamawiającym i Organizatorem Konkursu, jest:
Urząd Miejski w Trzebiatowie
Rynek 1, 72-320, Trzebiatów

Konkurs jest organizowany przy wsparciu:
Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Odział w Szczecinie
z siedzibą pod adresem: ul. Mariacka 10, 70-546 Szczecinie

Konkurs jest ograniczonym, jednoetapowym konkursem realizacyjnym tzn. w którym
główną Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu)
wybranej Pracy Konkursowej do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki, w celu
wykonania Usługi na podstawie pracy konkursowej.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym,
przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w
Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej -

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 95 000 zł brutto
(I Nagroda – 30 000 zł brutto, II Nagroda – 20 000 zł brutto i III Nagroda – 15 000 zł brutto
oraz trzy Nagrody pieniężne w formie Wyróżnienia po – 10 000 zł brutto każda),
o których
mowa w Rozdziale VI oraz zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa
otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania
usługi na podstawie pracy konkursowej

 

 

18/07
2022

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego - HIPERBAZA w Świdwinie

INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU_SARP REALIZACYJNEGO, JEDNOETAPOWEGO rekomendowanego przez SARP 017/R/2022 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego - HIPERBAZA w Świdwinie
5/11
2022

Apel o wsparcie

"Apel o wsparcie" dla członka SARP O/Wrocław, w związku z jego nagłą chorobą