Konkurs - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego

27 / 02 / 2017

Celem nadrzędnym Konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej Województwa Zachodniopomorskiego, kreowanie dobrej jakości realizacji urbanistycznych i architektonicznych, kształtujących przestrzeń publiczną w Województwie. Konkursem objęta jest przestrzeń publiczna pozostająca na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach Konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej, polegające na rewitalizacji, rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości, stymulujących wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, obejmujące w szczególności:

  1. wnętrza urbanistyczne, ogólnodostępne place i ulice w centralnych obszarach miast i wsi, osie i ciągi widokowe oraz panoramy miejscowości, tereny nadwodne (fronty wodne), parki, tereny spacerowe, plaże i inne miejsca, które tworzą spójną przestrzeń publiczną miasta lub wsi i stanowią atrakcyjny, inspirujący element rozwoju,
  2. rewitalizację terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszącą ich atrakcyjność i konkurencyjność,
  3. rewitalizację zabytkowych oraz poprzemysłowych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu dla nadania im funkcji użyteczności publicznej.

Szczegóły w regulaminie

24/02
2017

Zmarł Jan Biderman

w dniu 24 lutego 2017 zmarł kol. architekt pan Jan Biderman
27/02
2017

Konkurs - Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie na Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim.