KONKURS SARP nr 1030 - UNIEWAŻNIENIE

13 / 12 / 2022
data wydarzenia
13 December 2022
Unieważnienie konkursu

Informacja o unieważnieniu Konkursu

Dotyczy: konkursu ograniczonego, jednoetapowego, realizacyjnego, architektonicznourbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00387771/01
z dnia 2022-10-12.
 
Zamawiający - Gmina Trzebiatów, zawiadamia równocześnie uczestników konkursu o jego unieważnieniu.
 
Pełna treść informacji o unieważnieniu konkursu wraz z uzasadnieniem w załączniku.