Ogólnopolska Konferencja „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku”

31 / 10 / 2016
data wydarzenia
17 November 2016 to 18 November 2016
Rozpoczęcie konferencji

Szanowni Państwo,

Od szeregu lat jesteśmy świadkami rozwijającego się procesu usuwania z naszej przestrzeni kulturowej wartościowych dzieł architektury współczesnej zrealizowanej przez wybitnych polskich twórców w latach 1945-1989.

Jak to oryginalnie określił Filip Springer, znany literat i publicysta, architektura tej epoki jest naznaczona piętnem „złego urodzenia”, co staje się często argumentem uzasadniającym jej eliminacje w nadmiernie nieraz skomercjalizowanej modernizacji tej przestrzeni.

Środowiska intelektualne, naukowe, artystyczne i zawodowe architektów i urbanistów od lat poszukują sposobów skutecznej ochrony architektury i urbanistyki 2 połowy XX wieku, które są naszym dorobkiem, dziedzictwem i w wielu wypadkach dowodem nowatorskich i unikalnych rozwiązań na poziomie światowym.

Temu właśnie problemowi proponujemy dedykować Ogólnopolską Konferencję „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku”, której celem jest podsumowanie dotychczasowych wielostronnych działań i koordynacja dalszych, wspólnych przedsięwzięć na przyjęcie spójnej metodologii ochrony tego dziedzictwa kulturowego.

Konferencja została objęta Patronatem Pani Wiceminister Dr Magdaleny Gawin – Generalnej Konserwator Zabytków i jest reakcją na Jej apel skierowany do naszego środowiska.

W imieniu Organizatorów Konferencji:

Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Dyrektor Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Prezes ZG Stowarzyszenia Architektów Polskich
mgr inż. arch. Mariusz Ścisło

Stan przygotowań (w tym program) dostępny na:
http://konserwacja.pk.edu.pl/archXXpl/

21/10
2016

Wernisaż wystawy „Belgrade School of Architecture – Visions for Szczecin and Poznań”

W piątek 21 października 2016 r. w Galeria Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy opracowanej przez Wydział Architektury Uniwersytetu Belgradzkiego, pt.: „Belgrade School of Architecture – Visions for Szczecin and Poznań”.
15/11
2016

Pogrzeb architekta Władysława Michałowskiego

15. listopada 2016r. zmarł w wieku 92 lat architekt Władysław Michałowski.