Rozstrzygnięcie konkursu na Identyfikację Wizualną Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin

19 / 08 / 2018

Autorem zwycięskiej pracy jest Zuzanna Bukała z Poznania. Zdaniem sądu konkursowego wszystkie części zwycięskiego opracowania - logo, szablony grafiki, statuetka i medal - mają atrakcyjną formę i tworzą spójną całość umożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację, a jednocześnie pozwalają na duże zróżnicowanie charakteru poszczególnych obiektów w zależności od ich przeznaczenia.

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Nagrody Architektonicznej przeprowadził szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

- Kapituła wybierała spośród 8 prac, a werdykt zapadł po burzliwych naradach  - podsumowuje konkurs Marek Orłowski, prezes SARP Szczecin.

Jury w konkursie na opracowanie identyfikacji wizualnej Nagrody Architektonicznej  przyznało następujące nagrody:

I nagroda 5 000 PLN – Zuzanna Bukała

II nagroda 3 000 PLN – Maciej Gardiasz

III nagroda 2 000 PLN – Emilia Brulińska

Rozstrzygnięcie konkursu o „Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Szczecin za lata 2014 – 2018” nastąpi w październiku br. O tym, kto ma szansę na zdobycie nagrody (ARCH Prix) i wyróżnienia (Arch Pro) zdecyduje kapituła wybierając spośród 61 zgłoszeń.  Celem konkursu jest m.in. promocja realizacji architektonicznych i działań na rzecz architektury w Szczecinie. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Wydziału Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Urzędu Miasta Szczecin.

31/07
2018

Konkurs - Plac Orła Białego

Gmina Miasto Szczecin, we współpracy z SARP o. Szczecin, zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym, realizacyjnym, na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.
31/08
2018

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Architektów SARP U40

Organizowane po raz pierwszy Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Architektów SARP U40 ma na celu wymianę opinii, doświadczeń oraz omówienie problemów i wyzwań przed którymi stoimy.