Uwaga Konkurs

2 / 11 / 2020

 TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w nawiązaniu do opinii Zespołu Strategicznego ds. rewitalizacji Miasta Szczecin z dnia 27 lipca 2020 r. informuje,

że w dn. 30.10.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S212-519412 zostało opublikowane ogłoszenie o konkursie na opracowanie :

„Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic:

Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A.Krzywoń w Szczecinie

na tle rewitalizacji obszaru starego miasta Dąbie”

Kalendarium Konkursowe:

1. Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 26. 10.2020 r.
2. Ogłoszenie konkursu: 30.10.2020 r.
3. Zadawanie pytań dot. warunków uczestnictwa w Konkursie: do 17.11.2020 r.
4. Termin publikacji wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków uczestnictwa w Konkursie: do 24.11.2020 r.
5. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 7.12.2020 r. do godziny 15:00
6. Powiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: do 14.12.2020 r.
7. Ostateczny termin składania pytań dotyczących Regulaminu: do 15.01.2020 r.
8. Odpowiedzi na pytania Uczestników: do 25.01.2020 r.
9. Termin składania prac konkursowych: do 31.03.2021 r. do godziny 14:00,
10. Ogłoszenie wyników konkursu: 23.04.2021 r.

http://www.tbsp.szczecin.pl/pl/przetargi/konkurs-koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-rewitalizacji-zabudowy-w-rejonie-ulic

 

14/10
2020

Konkurs SARP nr 1000

Konkurs na budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne) w Warszawie
21/11
2020

Konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie

Konkurs opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie.Konkurs prowadzony jest w formule flamandzkiej.