Walne zebranie 2019

10 / 06 / 2019

Dnia 8.06.2019 odbyło się Walne Zebranie członków SARPu oddział Szczecin. Podczas spotkania została podsumowana miniona kadencja zarządu oraz ukonstytuował się nowy zarząd. Na funkcję prezesa został wybrany Karol Nieradka.

WYBRANY SKŁAD CIAŁ STATUTOWYCH NA ZEBRANIU WALNYM 2019:

Prezes:

 1. Karol Nieradka

Członkowie Zarządu

 1. Wioletta Boroń (skarbnik)

 2. Tomasz Maksymiuk

 3. Anna Surma (sekretarz)

 4. Maciej Gardiasz

 5. Paweł Krawczyk

 6. Karol Barcz

 7. Jerzy Szparadowski

 8. Jakub Gołębiewski

 9. Grażyna Stojek

 10. Anna Domżalska

Komisja Rewizyjna:

 1. Ireneusz Lech (przewodniczący)

 2. Marek Szymański

 3. Rafał Grudziński

Sąd Koleżeński:

 1. Jan Tarczyński (przewodniczący)

 2. Marek Czyński

 3. Zbigniew Andruszkiewicz

 4. Dorota Zajączkowska

 5. Janusz Nekada–Trepka

Delegaci na Walny Zjazd:

 1. Marek Orłowski

 2. Karol Nieradka

 3. Maciej Gardiasz

 4. Jacek Lenart

 5. Jarosław Bondar

 6. Tomasz Maksymiuk

Kolegium Sędziów Konkursowych:

 1. Michał Bay

 2. Jarosław Bondar

 3. Tomasz Cykalewicz

 4. Andrzej Frydrycki

 5. Ireneusz Lech (z-ca przewodn.)

 6. Jacek Lenart

 7. Dariusz Makowski

 8. Tomasz Maksymiuk

 9. Karol Nieradka

 10. Jerzy Nowak

 11. Marek Orłowski (przewodniczący)

 12. Zbigniew Paszkowski

 13. Miłosz Raczyński

 14. Marek Sietnicki

 15. Tomasz Sołdek

 16. Jerzy Szparadowski

 17. Marek Szymański

 18. Jan Tarczyński

 19. Sławomir Wunsch (z-ca przewodn.)

 20. Maciej Gardiasz

 21. Karol Barcz

 22. Ryszard Wilk

31/05
2019

Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.
14/08
2019

Honorowa Nagroda SARP 2019 dla Jacka Lenarta

Mamy zaszczyt poinformować, że decyzją kapituły tegorocznym laureatem Honorowej Nagrody SARP został Jacek Lenart.