WYKŁAD WESTIVALOWY - Człowiek w wielkim mieście – rola oznakowania graficznego w przestrzeni architektoniczne

23 / 10 / 2017

WYKŁAD WESTIVALOWY – Człowiek w wielkim mieście – rola oznakowania graficznego w przestrzeni architektonicznej

 

Wykład Anny Nowokuńskiej | architektki i graficzki

Przestrzeń architektoniczna dedykowana jest jej użytkownikom zgodnie z zaprogramowaną funkcją. Gdy forma i program obiektu są gotowe by ją pełnić, jeszcze użytkownicy muszą wiedzieć jak z niej korzystać. Dlatego nawet najlepiej  zaprojektowana oddana do użytku przestrzeń publiczna powinna być częścią wspólną dwóch dziedzin projektowania — architektonicznego i graficznego.

Problem poruszania się w przestrzeni architektonicznej należy rozpatrywać dwojako — od strony użytkownika przestrzeni, który stara się odnaleźć dokądś drogę; oraz od strony twórców i współtwórców przestrzeni, którzy tę drogę różnymi metodami wskazują. Dlatego z wayfindingiem (szukaniem drogi) nierozerwalnie związany jest wayshowing (pokazywanie drogi), i jedno nadaje sens drugiemu, jak pisanie i czytanie, czy gotowanie i jedzenie.

Mimo to, w powszechnej praktyce rola oznakowania graficznego jest marginalizowana — nie uwzględnia sie go w budżecie, nierzadko jedynie „dokleja się” grafikę do już wybudowanego obiektu. To marnuje jego potencjał. Podczas wystąpienia przedstawione i przeanalizowane zostaną udane przykłady wykorzystania tego potencjału w miejscach użyteczności publicznej poprzez zintegrowanie grafiki z architekturą.

Sobota 28.10 godz. 14.30; Stara Rzeźnia, Łasztownia 

 

20/10
2017

WYKŁAD WESTIVALOWY - RESET WARSZAWY

Autor: prof. Krzysztof Domaradzki, data: 28.10.2017, godz. 16:30 Stara Rzeźnia, Łasztownia
23/10
2017

PROGRAM WESTIVALU 2017

Serdecznie zapraszamy!