Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin"

2 / 12 / 2021

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin"

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin" w dniach od 1 grudnia 2021 r. do 23 grudnia 2021 r.

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (Studium), która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021r., o godzinie 12:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość na platformie ZOOM.

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji zobowiązane są do wysłania zgłoszenia na adres e-mail: bppm-studium@um.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2021 r. do godziny 11:00. Łącze internetowe do spotkania oraz krótka instrukcja przesłana zostanie w odrębnym e-mailu.

Jednocześnie dyskusja publiczna będzie transmitowana na żywo na platformie YouTube. Link do transmisji zostanie podany w dniu dyskusji.

Uwaga: Przypominamy także, że zgodnie z art. 8c. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoba składająca uwagę w trakcie dyskusji publicznej prowadzonej na odległość ma obowiązek podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę organizacji i jej siedzibę. Uwagi złożone bez dopełnienia ustawowego obowiązku pozostaną bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje o dyskusji publicznej dostępne są tutaj.

Treść samego ogłoszenia dostępna jest tutaj.

Projekt studium dostępny jest tutaj.

 

17/11
2021

DOMOKRĄŻCY

Zapraszamy na drugi sezon serii filmowej DOMOKRĄŻCY. Projekt jest próbą zanotowaniadzisiejszych sposobów zamieszkania oraz myślenia o domu, jego historii oraz przyszłości.DOMOKRĄŻCY pokażą zarówno lokale z bogatą historią, jak i te dopiero obrastające w ciekaweopowieści. Widać będzie meble dziedziczone od pokoleń, sprzęty kolekcjonowane lub uratowaneprzed wyrzuceniem, ale i uniwersalny design ze szwedzkiej sieciówki
20/01
2022

ZALEW ARCHITEKTURY

ZALEW ARCHITEKTURY to zwiastun 14 WESTIVALU, a jego inauguracją jest seria wykładów odbywających się w siedzibie SARP w Szczecinie.