ZMARŁ ARCHITEKT JAKUB DĄBROWSKI

10 / 08 / 2021

JAKUB DĄBROWSKI [25. VII. 1942 - 7.VIII. 2021]

Msza Święta odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 12.00 w Kościele Dominikanów przy pl. Ofiar Katynia. Ostatnie pożegnanie Jakuba Dąbrowskiego odbędzie się także w czwartek 12 sierpnia o godz. 14:00 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym.
JAKUB DĄBROWSKI [25. VII. 1942 - 7.VIII. 2021]
Jakub Dąbrowski ur. 25 VII 1942 w Wilnie, zm. 7. VIII 2021 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Architektury (1969).
Od 1969 członek SARP. W latach 1981 - 1987 pełnił funkcję Prezesa szczecińskiego Oddzialu SARP. W III 1968 uczestnik wieców studenckich na Politechnice Wrocławskiej, autor i drukarz ulotek; relegowany z uczelni za udział w kontrpochodzie 1 V 1968 (w II 1969 dopuszczony do obrony pracy dyplomowej); w VII 1969 aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, w VIII 1969 zwolniony na mocy amnestii. 1968-1972 projektant w Zespole Urbanistycznym PRN w Żywcu, 1972-1973 kierownik samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego w Fabryce Śrub tamże, 1973-1978 architekt projektant w Biurze Projektowym Miastoprojekt w Szczecinie, 1978-1984 architekt rejonowy i z-ca dyr. w Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Stargardzie Szczecińskim.
We wrześniu 1980 r. autor winiety i redaktor techniczny tygodnika „S” „Jedność”.
W II 1982 zwolniony z pracy za odmowę podpisania tzw. lojalki, w IV 1982 przywrócony na mocy orzeczenia Sądu Pracy w Szczecinie. Od 1982 współpracownik RKS, m.in. zaangażowany w ukrywanie Grzegorza Durskiego; inicjator i organizator (w kontakcie z Joanną Jurand i Wiesławem Johanem z Warszawy) grupy kolportującej wydawnictwa podziemne, znaczki poczt podziemnych i kasety audio (z Alojzym Sawickim. Romualdem Lipińskim, Karoliną i Waldemarem Moskwów, Teresą Bajll, Kazimierą Kubickią, Teresą Kempą); autor projektów znaczków poczty podziemnej „S”, ulotek i plakatów; 1982-1983 twórca i współwydawca (z Dominikiem Górskim) podziemnego pisma „Z Podziemia”; uczestnik spotkań z przedstawicielem TKK Eugeniuszem Szumiejką (w lasach oliwskich). Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1984-1989 architekt projektant we własnej Pracowni Projektowej Arch-Us.
W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. Autor winiety i redaktor graficzny ulotek i plakatów. 1992-1999 dyr. Wydz. Urbanistyki i Architektury oraz Architekt Miasta w Urzędzie Miejskim w Szczecinie. Od 2000 ponownie architekt we własnej Pracowni Projektowej Arch-Us.
Wyróżniony Złotą Odznaką SARP (1990).
 

 

4/06
2021

Zmarł architekt Jarosław Bondar

Wszystkich nas zdruzgotała wiadomość o śmierci naszego Kolegi JAROSŁAWA BONDARA - Architekta Miasta Szczecin, wieloletniego członka szczecińskiego Oddziału SARP, adiunkta w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wszystkim, których Ta śmierć dotknęła składamy wyrazy współczucia i kondolencje.