Zmarł Juliusz Prandecki

22 / 12 / 2016

Juliusz Remigiusz Prandecki, ur. 1 X 1928 w Inowrocławiu. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Architektury (1967) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1969).

Podczas II wojny światowej członek Zgrupowania Czarniecczyków na Żoliborzu w Warszawie i Szarych Szeregów, żołnierz AK w plutonie służb technicznych, uczestnik Powstania Warszawskiego; więzień przejściowego obozu Pelcowizna. 1947-1949 z-ca architekta powiatowego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie; 1950-1952 projektant, naczelny inżynier w Biurze Projektowym Miastoprojekt w Szczecinie; 1952-1954 główny architekt w biurze projektów w Bydgoszczy; 1955-1962 naczelny inżynier w Powiatowym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Nowym Sączu; 1963-1968 naczelny inżynier w Miastoprojekcie w Szczecinie; 1968-1971 z-ca głównego architekta woj. w Urzędzie Wojewódzkim tamże; 1971-1972 generalny projektant aglomeracji szczecińskiej w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie; 1972-1974 naczelny inżynier w Biurze Studiów Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa Szczecińskiego; 1974-1976 generalny projektant aglomeracji Hai Phong w Wietnamie; 1977-1981 generalny projektant w Biurze Projektowym Budownictwa Okrętowego w Gdańsku filia w Szczecinie. W 1956 uczestnik demonstracji w Nowym Sączu przeciwko zbrodniom komunizmu podczas Czerwca ’56 w Poznaniu oraz zbiórki pieniędzy na rzecz ofiar tragedii. Od III 1980 członek WZZ Pomorza Zachodniego.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku, przewodniczący KS w BPBO w Szczecinie; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ, delegat do MKR w Szczecinie; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie; IX/X 1981 delegat na I KZD, członek Komisji Programowej.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego; następnie członek RKS ds. wydawniczych, kolportażu i pomocy ukrywającym się działaczom „S” (z Jakubem Dąbrowskim i Dominikiem Górskim); współzałożyciel podziemnych pism „Od Dołu” (1982) i „Nadodrze” (1983), 1982-1985 autor, m.in. do pisma „Z Podziemia”, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych, organizator druku we własnym mieszkaniu, kolporter; ukrywał poszukiwanego Grzegorza Durskiego; organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; wiosną 1982 zwolniony z pracy; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i poddawany rewizjom; 1982-1990 architekt projektant we własnej pracowni.

1990-1998 główny projektant pochylni Wulkan-Nowa w Stoczni Szczecińskiej, od 1999 architekt projektant w Pracowni Projektowej Juliusz Prandecki; 1991-2001 prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w Szczecinie.

Autor wielu ważnych prac, m.in. Plan aglomeracji szczecińskiej (1972), Plan przestrzennego zagospodarowania miasta Hai Phong w Wietnamie (1976), Projekt pochylni Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego (1994).

Honorowy Obywatel Miasta Szczecina (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1984-1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Osa.

Tekst pochodzi z Encyklopedii Solidarności - http://www.encysol.pl/wiki/Juliusz_Remigiusz_Prandecki

27/11
2016

WESTIVAL X - wszystko o...

opisy i program wydarzeń, prezentacje zaproszonych gości, galeria zdjęć z imprez, aktualności oraz listę naszych dumnych sponsorów znajdziecie na www.westival.pl...zapraszamy.
24/12
2016

Architektoniczny kalendarz na 2017

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz z Krakowa wydała architektoniczny kalendarz naścienny na rok 2017. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na realizowanie celów Fundacji, czyli wspierania młodej myśli architektonicznej, popularyzacji architektury i wiedzy na jej temat, oraz wielu innych działań z pogranicza architektury i sztuki.