Wyniki konkursów

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Rozstrzygniecia konkursu: 30/11 2017
nagroda I
Firmy
Archaid
Autorzy projektu
Jacek Szewczyk
nagroda II
Firmy
Autorzy projektu

Nadchodzące terminy konkursów

18/04 2023

Skladania prac konkursowych

KONKURS SARP NR 1033