Wyniki konkursów

Teatr Letni

Ogłoszenie konkursu:
10/08 2015 to 11/12 2015
Rozstrzygniecia konkursu: 10/12 2015
nagroda I
Firmy
Flanagan Lawrence
nagroda II
Firmy
Autorzy projektu
arch. Rafał Stemporowski
arch. Izabela Chruściel
nagroda III
Autorzy projektu
Michał Wojciechowski
Norbert Niezgoda
Wojtek Zawarski
Bartek Reutt
stud. Piotr Orłowski
wyróżnienie
Firmy
Autorzy projektu
wyróżnienie
Firmy
Bielenis Architektura Sp. z o.o.
S.Lab Architektura Tomasz Sachanowicz
Autorzy projektu
mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz
mgr inż. arch. Szymon Bielenis
mgr inż. arch. Anna Kobyłka Sachanowicz

Minione terminy konkursów

16/10 2017

Rozstrzygniecia konkursu

ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA

20/09 2017

Skladania prac konkursowych

ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA

28/03 2017

27/03 2017

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA